Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Monday, January 21, 2008

Maklumat Umum Jenayah Syariah

Jenayah Syariah

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan ke atas nyawa, badan, harta atau sebagainya. Kesalahan yang mesti dihukum kerana melanggar hak Allah swt dan hak manusia atau makhluk lain. Matlamat utama syariat adalah untuk membawa rahmat kepada seluruh manusia dan semesta alam.

Definisi Menurut Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (AKJS 1997)

LIWAT
- perhubungan seks sesama lelaki

MUNCIKARI
-seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara seorang perempuan dengan seorang lelaki bagi apa-apa maksud yang menyalahi Hukum Syarak

MUSAHAQAH
- perhubungan seks sesama perempuan

QAZAF
- membuat pengataan palsu terhadap mana-mana orang

SUMBANG MAHRAM
- persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang mengahwini satu sama lain di bawah Hukum Syarak

TAKFIR
- menganggap seseorang orang Islam sebagai orang bukan Islam

ZINA
- persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah

Kesalahan Berhubungan Aqidah

PEMUJAAN SALAH (S. 3 (1) AKJS 1997)
- mana-mana orang yang memuja alam semulajadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi Hukum Syarak
- denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau keduanya

DOKTRIN PALSU (S. 4 (1) AKJS 1997)
- mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam yang berlawanan dengan Hukum Syarak
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

MENGEMBANGKAN DOKTRIN AGAMA (S. 5 AKJS 1997)
- mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau kepercayaan agama selain daripada doktrin atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang beragama Islam
- denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau keduanya

DAKWAAN PALSU (S. 6 AKJS 1997)
- mana-mana orang yang mengisytiharkan dirinya atau mana-mana orang lain sebagai rasul atau nabi, Imam Mahadi atau wali atau menyatakan atau mendakwa bahawa dia atau mana-mana orang lain mengetahui peristiwa atau perkara di luar pemahaman atau pengetahuan manusia sedangkan perisytiharan, pernyataan atau dakwaan itu palsu dan berlawanan dengan ajaran Islam
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau keduanya

Kesalahan Berhubungan Kesucian Agama Islam & Institusinya

MENGHINA, ATAU MENYEBABKAN DIPANDANG HINA, DLL AGAMA ISLAM (S. 7 AKJS 1997)
- mana-mana orang secara lisan atau bertulis atau dengan gambaran yang tampak atau dengan apa-apa cara lain
menghina agama Islam atau menyebabkan Islam dipandang hina;
mempersendakan, mengajuk-ajuk atau mencemuh amalan atau upacara yang berhubungan dengan agama Islam;
atau mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan yang berhubungan dengan agama Islam
- denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau keduanya

MEMPERSENDAKAN, DLL AYAT AL-QURAN ATAU HADITH (S. 8 AKJS 1997)
- mana-mana orang, dengan kata-katanya atau perbuatannya, mempersendakan, menghina, mencemuh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran atau Hadith
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau keduanya

TIDAK MENUNAIKAN SEMBAHYANG JUMAAT
(S. 14 AKJS 1997)
- mana-mana orang lelaki, yang baligh, tidak menunaikan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syarie
- denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau keduanya

TIDAK MENGHORMATI RAMADHAN (S. 15 AKJS 1997)
-mana-mana orang menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain; atau secara terbuka atau ditempat awam makan, minum atau menghisap rokok
- denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau keduanya

MENGHASUT MENGABAIKAN KEWAJIPAN AGAMA
S. 17 AKJS 1997)
- mana-mana orang menghasut atau mendorong mana-mana orang Islam supaya tidak menghadiri masjid atau pengajaran agama atau apa-apa upacara agama
- denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau keduanya

BERJUDI (S. 18 AKJS 1997 )
- mana-mana orang yang berjudi, atau didapati berada di rumah judi
- denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau keduanya

MINUMAN YANG MEMABUKKAN (S. 19 AKJS 1997)
- mana-mana orang minum apa-apa minuman yang memabukkan di mana-mana kedai atau tempat awam
- denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau keduanya

Kesalahan Berhubungan Kesusilaan

PERBUATAN SUMBANG MAHRAM (S. 20 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

PELACURAN (S. 21 AKJS 1997)
(1) perempuan yang melacurkan diri
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi
(2) mana-mana orang yang melacurkan isteri atau kanak-kanak perempuan dalam peliharaannya atau menyebabkan atau membenarkan isteri atau kanak-kanak perempuan dalam peliharaannya melacurkan diri
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

MUNCIKARI (S. 22 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

PERSETUBUHAN LUAR NIKAH (S. 23 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

LIWAT (S.25 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

MUSAHAQAH (S. 26 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak lebih 6 sebatan atau kombinasi

KHALWAT (S. 27 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau keduanya

ORANG LELAKI BERLAGAK PEREMPUAN (S. 28 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau keduanya

PERBUATAN TIDAK SOPAN DI TEMPAT AWAM (S. 29 AKJS 1997)
- denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau keduanya

Lain-Lain Kesalahan

1. Takfir
2. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb
3. Menggalakkan maksiat
4. Memujuk lari perempuan bersuami
5. Menghalang pasangan yang sudah bernikah hidup sebagai suami isteri
6. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan
7. Memujuk lari orang perempuan
8. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam
9. Qazaf
10. Penyalahgunaan tanda halalsuriaterang


`dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah’ (An-Nur : 2)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails