Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Tuesday, August 19, 2008

Ibubapa kandung boleh tuntut anak daripada keluarga angkat


Bolehkah ibubapa kandung menuntut hak penjagaan terhadap anak kandung yang telah diserahkan kepada keluarga angkat? Tambahan, ibu bapa kandung telah membuat surat keizinan pengangkatan kepada keluarga angkat dan menandatangani surat akuan sumpah di hadapan pesuruhjaya sumpah. Ini semua sah mengikut undang-undang. Keluarga angkat seterusnya mendaftarkan anak angkat tersebut di Jabatan Pendaftaran Negara dan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Adoption Act 1952 (Act 257) And Registration of Adoptions Act 1952 (Act 253).


Apa pandangan anda semua?


Mahkamah Syariah di dalam kes Ahmad bin Arshad dan seorang lagi lawan Mohd Jamal bin Mat Jamin dan seorang lagi telah membenarkan tuntutan ibubapa kandung dan membuat keputusan bahawa anak angkat di bawah jagaan Defendan diserahkan kepada ibubapa kandung. Seterusnya surat keizinan pengangkatan yang diikrarkan dihadapan pesuruhjaya sumpah dan surat pengangkatan adalah dibatalkan.

Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa penuh dalam kes hadhanah berdasarkan seksyen 82 EUKI dan kes di Mahkamah Sivil Azizah bte Shaik Ismail & Anor lwn Fatimah bte Shaik Ismail & Anor yang mana tiga orang hakim persekutuan memutuskan hak penjagaan kanak-kanak adalah terletak dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah berdasarkan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan.

Hakim Abdul Hamid bin Mohamed menyatakan : `In this case, there is no doubt that the subject matter of the case is clearly falls with the jurisdiction of Syariah Court'

Mahkamah Syariah juga boleh mengubah perintah perjanjian pengangkatan berdasarkan seksyen 76 EUKI.

Seksyen 76 - Mahkamah boleh atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan pada bila-bila masa dan masa ke semasa mengubah atau boleh pada bila-bila masa membatalkan sesuatu perintah penjagaan atau nafkah seseorang anak jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah penyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan

Persoalan mengenai siapakah yang lebih layak menjaga (hadhanah) anak yang berusia bawah 7 tahun?

Mengikut hukum ialah ibu. Sabda Rasulullah saw yang dinyatakan di dalam Musnad Imam Ahmad juz 2 hlm 182 bermaksud : `Kamu (ibu) adalah lebih berhak kepada penjagaan anak selagi ibu itu belum berkahwin lain'

Dr Muhammad Aqalah dalam kitabnya Nizam al Usroh fi al-Islam, juz 3, hlm 355 menyatakan : `Bahawasa ulama' fiqh telah sepakat menetapkan bahawa ibu sebenar adalah lebih berhak dari yang lainnya untuk hadhanah anaknya apabila ibu itu mencukupi syarat-syarat untuk hadhanah'

Seksyen 82(1) EUKI - `Tertakluk kepada seksyen 83 ibu adalah paling berhak daripada segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan'

Mahkamah turut mememutuskan bahawa `walau apapun, anak tersebut belum mecapai umur 7 tahun dan ibu (kandung) adalah orang yang berhak menjaganya. Plaintif kedua (di dalam kes Ahmad Arshad), sebagai ibu kandung, berkelayakan untuk menjaga anak tersebut dan tiada apa-apa yang menegah beliau untuk berbuat demikian. Mengambilkira bahawa Plaintif Kedua amat berkehendak kepada anak tersebut, maka Mahkamah berpendapat anak tersebut hendaklah disrah semula kepada beliau dan pengangkatan yang dibuat hendaklah dibatalkan.suriaterang


ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails