Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Wednesday, December 5, 2007

Asas-Asas Islam di dalam urusan halal & haram

Asas-asas Islam di dalam urusan halal dan haram
Dr Yusuf Al-Qardhawi


1. Asal bagi setiap sesuatu adalah mubah
2. Kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama seperti syirik
4. Mengharamkan yang Halal akan mengakibatkan Timbulnya Kejahatan dan Bahaya
5. Setiap yang Halal Tidak Memerlukan yang Haram
6. Perkara-perkara yang Membawa Kepada Haram adalah Haram
7. Berhelah Dalam Perkara yang Haram, Hukumnya adalah Haram
8. Niat Baik Tidak Dapat Melepaskan yang Haram
9. Menghindarkan Diri dari Syubhat Kerana Bimbang Terjebak ke dalam Haram
10. Sesuatu yang Haram Berlaku Untuk Semua Orang
11. Keadaan darurat membenarkan perkara yang dilarang

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails