Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Tuesday, April 20, 2010

Wasiat Oh Wasiat!


Wasiat Oh Wasiat!


Kenapa wasiat penting ya?

a) Ibn Umar berkata bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda maksudnya - Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan sesudah bermalam dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya. Ibn Umar berkata `Tidak berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah s.a.w. mengucapkan hadith itu kecuali wasiatkan selalu berada disisikan' (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Wasiya vol 2 p.805)

b) Sa'd bin Abu Waqqas berkata 'Telah datang Nabi s.a.w untuk menengok aku, sedang aku ada di Mekah. Aku berkata 'Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku'. Beliau menjawab 'Tidak'. Aku berkata 'Separuhnya'. Beliau menjawab 'Tidak'.
Aku berkata 'Sepertiga'. Beliau menjawab 'Ya sepertiga'. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warisan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka' (Sunan Abu Dawud Kitab al-Wasiya Vol 2 p.805-806)

c) Diriwayatkan oleh Ibn Abbas `Ayat al-Quran yang bermaksud `Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati jika ia ada meninggalkan harta hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapanya dan kaum kerabatnya'. Wasiat dibuat sedemikian hingga diwahyukan ayat warisan' (Sunan Abu Dawud Kitab al-Wasiya Vol 2 p.807)

d) Abu Umamah berkata bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda `Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris dan dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris' (Sunan Abu Dawud Kitab al-Wasiya Vol 2 p. 808)

e) Ibn Abbas berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda : `Tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali jika yang lain ahli waris bersetuju' (Mishkat al Masabih Vol 2 p. 225)

f) Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata telah bersabda Rasulullah s.a.w. `Barangsiapa yang mati di dalam keadaan berwasiat maka ia telah mati di jalan Allah dan Sunnah, mati di dalam keadaan taqwa dan syahid dan mati di dalam keadaan diampuni dosanya' (Mishkat al Masabih, Vol 2 p. 326)

g) Diriwayatkan oleh Imran b Hussin bahawa ada seorang yang berwasiat memerdekakan 6 hambanya. oleh itu tidak mempunyai apa-apa harta lain. Nabi s.a.w. telah memerintahkan hamba itu dibahagikan dengan undi kepada3 kelompok. beliau memerdekakan 2 hamba itu dan yang lain tidak. (Shafii Kitab al-Umm Vol 5 p. 465)

Hmm... wasiat dianjurkan dan amat digalakkan di dalam Islam. Ini untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang boleh memecahbelahkan pertalian kekeluargaan. Terdapat juga waris yang selama ini bersusah payah menguruskan segala urusan harta si mati hinggalah harta tersebut bertambah nilainya. Selepas kematian, maka waris tersebut rupanya tidak mendapat harta yang selama ini diusahakan mengikut faraid.

Apakah yang perlu beliau lakukan?
Bagaimana untuk mempertahankan haknya?
Setelah 20 tahun beliau mengerjakan dan mengusahakan segala harta si mati, sekarang semua itu lenyap tiba-tiba?

Jika dilihat kes-kes hari ini, timbul perbalahan/persengketaan/perkelahian jika harta tidak ditadbir dengan sempurna. Disebabkan itulah, wasiat amat-amat digalakkan di dalam Islam. Begitu juga hibah harta.

Di sini, pihak peguam hendaklah memainkan peranan penting sebagai orang tengah untuk mententeramkan para waris. Terdapat waris-waris yang tidak memahami prosedur mahkamah, dan jika tidak dijelaskan akan menyebabkan berlakunya sedikit `ombak kecil' di dalam keluarga tersebut.

Jika setiap waris masing-masing mempunyai peguam mereka, maka para peguam hendaklah bertindak mendamaikan, memberi kepercayaan kepada peguam yang diamanahkan untuk memfailkan permohonan faraid bagi pihak waris-waris di mahkamah syariah untuk menyelesaikan tugasannya dan seterusnya memberi ruang kepada peguam yang dilantik untuk mengambil tindakan seterusnya di mahkamah tinggi sivil dan lain-lain kerja yang bersangkutan. Jika terbukti bahawa di dalam Sijil Faraid tidak terdapat waris yang diwakili dimasukkan, maka di dalam undang-undang dibenarkan waris tersebut melalui peguam yang dilantik untuk memfailkan rayuan atau bantahan.

Memang bukan mudah di dalam alam realiti! Tambahan, jika ia melibatkan harta yang banyak.

Fikir-fikirkanlah.Syariah Paksi Keadilan

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails