Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Saturday, December 8, 2007

Pilihlah antara 2 jalan!

Ajakan kepada yang benar & yang sesat


لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (22:67)

(Al-Hajj 22:67) Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.


Perbincangan :

1) Apakah jalan yang lurus?
2) Apakah tanda-tanda yang menunjukkan kita berada di atas landasan yang benar?

اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (1:6)

(Al-Fatihah 1:6) Tunjukilah kami jalan yang lurus,

a) Petunjuk Allah swt
• Al-An’am 6 : 71, 84, 88, 90, 125

6:71 "Katakanlah: ""Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudaratan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): ""Marilah ikuti kami"". Katakanlah: ""Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam,"

6:88 Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.

6:90 "Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: ""Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al Qur'an)"". Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat."

6:125 Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

• Al-`Araf 7 : 203
• Yunus 10 : 35
• Al-Isra 17 : 97
• Maryam 19 : 76


b) Jalan Yang Lurus
• Al-Fatihah 1 : 7
• Al-Baqarah 2 :142, 213

2:142 "Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: ""Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitulmakdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?"" Katakanlah: ""Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."

• Ali Imran 3 : 51, 101
• An Nisa 4 : 68, 175
• Al Maidah 5 : 16

5:16 Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

• Al An’am 6 : 39, 87, 126, 153, 161

6:39 Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

• Al `Araf 7 : 16
• Hud 11 : 56
• Al Hijr 15 : 41
• An Nahl 16 : 9, 76, 121


c) Jalan Yang Benar
• As Syura 42 : 52-53

42:52 Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

• Al Balad 90 : 10-16

90:10 Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.


suriaterang

Ya Allah, tunjukkilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redhai

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails