Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Wednesday, October 22, 2008

Konvensyen Peguam-Peguam Syarie Malaysia 2008dipetik dari laman web : http://www.esyariah.gov.my/Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia(JKSM) sekali lagi mengambil langkah proaktif dalam usaha menganjurkan Konvensyen Peguam-Peguam Syarie Malaysia 2008 yang bertempat di Putrajaya International Convention Centre (PICC), Putrajaya pada 14 Jun 2008 lalu.

Konvensyen tersebut berjaya menarik kira-kira 700 orang peserta yang terdiri dari Peguam Syarie, pelajar dari Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan Pegawai Syariah seluruh Malaysia. Konvensyen yang pertama kali diadakan ini boleh dianggap berjaya dan kena pada masanya dengan mendapat sambutan yang menggalakkan termasuk wakil dari Negara Brunei Darussalam yang berminat menyertainya.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan perasmiannya telah memberikan berita gembira buat peguam syarie yang ada dinegara ini apabila mengumumkan usaha kearah mewujudkan Akta Guaman Syarie yang mana draf tersebut bakal dibentangkan Ogos ini di Dewan Rakyat.

Akta ini antara lain memabawa kepada pembentukan Majlis Peguam Syarie yang bertindak mentadbir dan mengawal selia profesyen guaman syarie.

Y.A.A Datuk Hj Ibrahim Bin Lembut, Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie JKSM dalam memberikan kenyataan balasnya selepas sidang media, turut berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian serius kerajaan dalam menangani isu dan permasalahan yang dihadapi peguam syarie dengan mewujudkan Akta Guaman Syarie yang bakal menyelesaikan masalah seperti urusan penerimaan masuk sebagai peguam, kaedah dan urusan disiplin serta etika Peguam Syarie.

Antara objektif konvensyen ini adalah membincangkan perkara berkaitan dengan peguam syarie termasuklah peranan, hala tuju dan cabaran yang dihadapi oleh kumpulan itu.

Kejayaan konvensyen ini merupakan satu usaha bersama termasuk para peserta yang memberikan komitmen penuh dalam memberikan pandangan dan mengemukan isu yang telah lama dihadapi oleh peguam syarie selama beramal dinegara ini.

Hasil resolusi diakhir konvensyen ini secara tak langsung telah mengangkat martabat profesyen peguam syarie sataraf peguam sivil bagi mengimbangi sistem kehakiman dinegara ini agar lebih efisyen dan menjadi contoh kepada negara luar.

RUMUSAN KONVENSYEN PEGUAM SYARIE SELURUH MALAYSIA ADALAH SEPERTI BERIKUT:

1. Menjadikan penganjuran Konvensyen Peguam Syarie Seluruh Malaysia pada setiap tahun sebagai wadah penyatuan dan percambahan pemikiran serta tindakan dalam bidang profesion guaman syarie.

2. Penyegeraan penggubalan dan seterusnya mewartakan Undang-undang Profesion Guaman Syarie.

3. Penyegeraan penubuhan Majlis Peguam Syarie Malaysia.

4. Peguam Syarie berperanan dengan lebih aktif dalam memastikan perintah mahkamah dilaksanakan dengan lebih berkesan.

5. Hakim/Peguam Syarie merebut peluang untuk berperanan dalam bidang muamalat.

6. Menyelaras peraturan kemasukan Peguam Syarie di samping amalan menggunapakai satu sijil pentauliahan yang diiktiraf di seluruh Negara.

7. Semua permohonan atau tuntutan hendaklah menepati kehendak undang-undang dan pertimbangan keadilan serta tidak menyalahi tuntutan Hukum Syarak termasuklah permohonan injunksi.

8. Membuat pindaan terhadap Akta Bantuan Guaman 1971 dan Peraturan-Peraturan Bantuan 1970 dan Nasihat Guaman supaya Biro Bantuan Guaman Malaysia mempunyai skop bidangkuasa yang lebih luas bagi kes-kes Syariah dan bersesuaian dengan perkembangan semasa perundangan Syariah di Malaysia.

9. Menstruktur semula perjawatan Pegawai Syariah dan kakitangan Syariah di Biro Bantuan Guaman Malaysia bagi memenuhi keperluan dan kehendak stakeholder.

10. Tindakan Peguam Syarie mewakili anak guam dalam sesuatu kes, atas asas menegakkan keadilan dan kebenaran merupakan suatu tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

11. Sebagai pendokong pelaksanaan keadilan, Peguam Syarie hendaklah menghayati dan mengamalkan Etika Peguam Syarie setiap masa.

12. Membuat penambahbaikan program latihan kepada Peguam Syarie.


Syariah Paksi Keadilan

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails